Om os

Rishøjgård Gårdbutik og Jordbrug er et lille regenerativt landbrug, hvor vi dyrker over 30 forskellige slags grøntsager og ca. 100 forskellige sorter. Jordbruget startede ud i det små i 2020.  I år er ambitionen at vokse vores andelsordning fra 10 til 30 medlemmer. Derudover vil grøntsagerne være at finde i gårdens egen gårdbutik, Rishøjgård Gårdbutik - samt hos Nyma i Nye. 

 

Rishøjgård er en mangfoldig, lille gård med 3 generationer, hvor der er plads til jordbrug, gårdbutik, tiny house med beboere, mindre erhvervslejemål og dyr:  en kat, 4 påfugle, 5 grise, løbeænder og en masse kaniner.  

Gårdbutikken har eksisteret i omtrent 70 år - først som vejbod og siden som en regulær butik med et stort og varieret udvalg af varer. Butikken bugner hele året med økologiske fødevarer, helsekostprodukter, haveartikler, blomster, gaveartikler, personlig pleje, legetøj og meget andet. 

 

Rishøjgård Jordbrug drives af Rune.

Rune er uddannet Miljøteknolog og jordbrugsleder med speciale i natur og

miljø fra Erhvervsakademi Aarhus. I uddannelsen har han haft særlig

fokus på skovlandbrug og FN's verdensmål.

 

Målet for Rishøjgård Jordbrug er at udvide med et mindre skovlandbrug med frugttræer og høns. 

Skovlandbrug integrerer produktion af træ-agtig vegetation og planteavl eller husdyr. Skovlandbrug er en dyrkningsform der excellerer ved at oplagre CO2, højne biodiversiteten (i forhold til den traditionelle dyrkningsflade) og stimulere den biologiske aktivitet i jorden, især i forhold til mycelium, som mere og mere forskning peger på har en gavnlig effekt på planteavl. Mycelium forbindelser i jorden er generelt en mangelvare i agerjord, hvilket skyldes for meget pløjning og monokultur. Kombinationen af husdyr og træ-agtig vegetation er med til at øge dyrenes velfærd, da de i højere grad kan efterligne en naturlig adfærd. Træer og buske giver læ og tiltrækker insekter. Dyrene kan samtidig være med til sænke sygdomstrykket i plantagen ved at spise skadedyr og nedfaldsfrugt. På Rishøjgård vil vi dele plantagen op i plots hvor vi kan rotere imellem høns og grøntsager. Hønsene ”rydder” op efter grøntsagerne (spiser ukrudtsfrø, skadedyr og planterester) og efterlader gødning til det næste hold grøntsager.