RISHØJGÅRD - Regenerativt jordbrug

 

 

Hos Rishøjgård jordbrug dyrker vi grøntsager ud fra princippet om, at vi skal dyrke jorden. Det ved vi giver det bedste langsigtede resultat fra de helt små mikromiljøer i jorden til det brede klimaperspektiv - og selvfølgelig dermed også de allerbedste grøntsager til dig.

 

 

Regenerativ jordbrug handler om at dyrke en robust jord hvor det centrale er jordens biologi og  mikroliv, herunder bakterier, svampe og orme. Det skaber en jord med en øget evne til at holde på vand, næringsstoffer og Co2. Det opbygger jordens humus indhold og reducerer jordflugten.

 

Derfor arbejder vi med at:

  • Have fokus på skifte, efterafgrøder og jordforbedring.
  • Dyrke en  stor  diversitet af afgrøder – det fremmer jordens mikroliv og minimere sygdomstrykket.
  • Have konstant jorddække – giver mikrolivet noget at arbejde med og reducerer fordampning og jordflugt.
  • Dyrke sprøjtefrit  -  fordi fødevarer og grundvandet skal være fri for gift.
  • Dyrke uden brug af kunstgødning – kun med organisk husdyrgødning og egen kompost.
  • Bruge skånsom/minimal jordbearbejdning, så de gavnlige effekter af jordens mikroliv bevares.
  • At alle ressourcer bliver nøjsomt brugt, genbrugt og fordelt i et cirkulært system
  • Afsætte lokalt.
  • Tage afsæt  i videnskaben.